Διαθέσιμες υπηρεσίες για εκτοπισμένα άτομα από την Ουκρανία στη Μολδαβία

28
Διαθέσιμες υπηρεσίες για εκτοπισμένα άτομα από την Ουκρανία στη Μολδαβία

Η La Strada Moldova δημοσίευσε την έκθεση μελέτης της Χαρτογράφηση των υπηρεσιών που υπάρχουν στη Μολδαβία για εκτοπισμένους από την Ουκρανία. Προσδιορισμός κινδύνων εκμετάλλευσης και εμπορίας ανθρώπων.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε το περασμένο φθινόπωρο στο πλαίσιο του έργου „Πρόληψη και αντιμετώπιση της ευπάθειας των προσφύγων στην κακοποίηση και εκμετάλλευση στη Δημοκρατία της Μολδαβίας„.

Η μελέτη – που υλοποιήθηκε από τη La Strada Moldova με την οικονομική υποστήριξη της War Child (Ολλανδία) – αποκαλύπτει ότι η Δημοκρατία της Μολδαβίας φιλοξενεί τον υψηλότερο αριθμό εκτοπισμένων κατά κεφαλήν και περισσότερες από 90 εξωτερικές οργανώσεις παρέχουν υποστήριξη στις αρχές της Μολδαβίας για να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που προκαλούνται από η μαζική εισροή εκτοπισμένων και η προσφυγική κρίση.

Εντούτοις, η μελέτη εντόπισε μια σειρά από ελλείψεις στην προστασία των εκτοπισθέντων και των θύματα εμπορίας. Ένα από τα κύρια προβλήματα είναι η έλλειψη νομικού καθεστώτος των εκτοπισθέντων που συνδέεται με μία από τις μορφές προστασίας των αλλοδαπών που προβλέπονται από τη νομοθεσία της χώρας. Οι ελλείψεις στην εθνική αντίδραση κατά της εμπορίας ανθρώπων είναι συστημικές και σχετίζονται κυρίως με τον υφιστάμενο κίνδυνο μετατροπής της Μολδαβίας σε χώρα διέλευσης και προορισμού για την εμπορία ανθρώπων.

Η La Strada Moldova ελπίζει ότι οι συστάσεις της έκθεσης θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη ενός νέου εγγράφου πολιτικής στον τομέα της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων, το οποίο έχει προγραμματιστεί για φέτος.

Schreibe einen Kommentar