Καλή Διακυβέρνηση και Θεσμοί – Η Αναπτυξιακή Ατζέντα μετά το 2020

29
Καλή Διακυβέρνηση και Θεσμοί – Η Αναπτυξιακή Ατζέντα μετά το 2020

α) Παροχή δωρεάν και καθολικής νομικής ταυτότητας, όπως μητρώα γεννήσεων

β) Εξασφάλιση ότι οι άνθρωποι απολαμβάνουν ελευθερία λόγου, συνεταιρίζεσθαι, ειρηνικές διαμαρτυρίες και πρόσβαση σε ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και πληροφορίες

γ) Αύξηση της συμμετοχής του κοινού στις πολιτικές διαδικασίες και τη συμμετοχή των πολιτών σε όλα τα επίπεδα

δ) Εγγύηση του δικαιώματος του κοινού στην ενημέρωση και πρόσβαση στα κρατικά δεδομένα

ε) Μειώστε τη δωροδοκία και τη διαφθορά και εξασφαλίστε ότι οι υπάλληλοι μπορούν να λογοδοτήσουν

Η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που υπογράφηκε πριν από περισσότερα από 60 χρόνια, καθόρισε τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα που αποτελούν τα θεμέλια της ανθρώπινης ανάπτυξης. Επανέλαβε μια απλή και ισχυρή αλήθεια – ότι κάθε άτομο γεννιέται ελεύθερος και ίσος σε αξιοπρέπεια και δικαιώματα. Αυτή η αλήθεια βρίσκεται στην καρδιά μιας ατζέντας με επίκεντρο τον άνθρωπο και μας υπενθυμίζει πόσο ψηλά μπορούμε να φτάσουμε, αν επιβεβαιώσουμε ξανά την αξία κάθε ανθρώπου σε αυτόν τον πλανήτη. Είναι μέσω των ανθρώπων που μπορούμε να μεταμορφώσουμε τις κοινωνίες και τις οικονομίες μας και να δημιουργήσουμε μια παγκόσμια εταιρική σχέση.

Οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ζητούν καλύτερη διακυβέρνηση. Από τις τοπικές αρχές μέχρι τους βουλευτές, τις εθνικές κυβερνήσεις και το πολυμερές σύστημα, οι άνθρωποι θέλουν ηθική ηγεσία. Θέλουν να κατοχυρωθούν τα καθολικά ανθρώπινα δικαιώματά τους και να αναγνωριστούν στα μάτια του νόμου. Θέλουν να ακουστεί η φωνή τους και θέλουν θεσμικά όργανα που να είναι διαφανή, ανταποκρινόμενα, ικανά και υπεύθυνα. Οι άνθρωποι παντού θέλουν περισσότερο λόγο για το πώς κυβερνώνται. Κάθε άτομο μπορεί να συμμετάσχει ενεργά στην υλοποίηση του οράματος για το 2030 να επιφέρει αλλαγές μετασχηματισμού. Η κοινωνία των πολιτών πρέπει να διαδραματίσει κεντρικό, ουσιαστικό ρόλο, αλλά αυτό απαιτεί χώρο για τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη πολιτικών και στη λήψη αποφάσεων. Αυτό σημαίνει διασφάλιση του δικαιώματος των ανθρώπων στην ελευθερία του λόγου, του συνεταιρίζεσθαι, των ειρηνικών διαμαρτυριών και της πρόσβασης σε ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και πληροφορίες.

Η ενίσχυση της ικανότητας των κοινοβουλίων και όλων των εκλεγμένων αντιπροσώπων και η προώθηση ενός ζωντανού, διαφορετικού και ανεξάρτητου μέσου ενημέρωσης μπορεί να στηρίξει περαιτέρω τις κυβερνήσεις να μετατρέψουν τις δεσμεύσεις σε δράση.

Η λέξη «θεσμοί» καλύπτει κανόνες, νόμους και κυβερνητικές οντότητες, αλλά και τους άτυπους κανόνες κοινωνικών αλληλεπιδράσεων. Οι θεσμοί επιτρέπουν στους ανθρώπους να εργάζονται μαζί, αποτελεσματικά και ειρηνικά. Οι δίκαιοι θεσμοί διασφαλίζουν ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν ίσα δικαιώματα και δίκαιες ευκαιρίες να βελτιώσουν τη ζωή τους, ότι έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη όταν αδικούνται.

Η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση πολλών από τους κεντρικούς θεσμούς της κοινωνίας. Μία από τις πιο βασικές θεσμικές αρμοδιότητες είναι η παροχή νομικής ταυτότητας. Κάθε χρόνο, περίπου 50 εκατομμύρια γεννήσεις δεν καταγράφονται πουθενά, άρα αυτά τα παιδιά δεν έχουν νόμιμη ταυτότητα. Αυτό τους καταδικάζει στην ανωνυμία και συχνά σε περιθωριοποίηση, επειδή απλές δραστηριότητες –από το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού έως τη φοίτηση σε ένα καλό σχολείο– απαιτούν συχνά μια νομική ταυτότητα.

Η διαφάνεια και η λογοδοσία βοηθούν τους θεσμούς να λειτουργούν σωστά – και διασφαλίζει ότι όσοι κατέχουν την εξουσία δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη θέση τους για να ευνοήσουν τον εαυτό τους ή τους φίλους τους. Η χρηστή διακυβέρνηση και η καταπολέμηση της διαφθοράς είναι καθολικά ζητήματα. Παντού, οι θεσμοί θα μπορούσαν να είναι πιο δίκαιοι και υπεύθυνοι. Το κλειδί είναι η διαφάνεια. Η διαφάνεια βοηθά να διασφαλιστεί ότι οι πόροι δεν σπαταλούνται, αλλά τυγχάνουν καλής διαχείρισης και αξιοποίησης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Πολλά κεντρικά ιδρύματα είναι δημόσια. Όχι όμως ο καθένας. Η ανάγκη για διαφάνεια επεκτείνεται σε όλα τα θεσμικά όργανα, τις κυβερνητικές οντότητες καθώς και τις επιχειρήσεις και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Για να εκπληρωθούν οι στόχοι της ατζέντας μετά το 2015 απαιτείται διαφάνεια από όλους. Όταν τα ιδρύματα μοιράζονται ανοιχτά πόσα ξοδεύουν και ποια αποτελέσματα επιτυγχάνουν, μπορούμε να μετρήσουμε την πρόοδο προς κάθε στόχο. Η διαφάνεια θα κάνει την επιτυχία πολύ πιο πιθανή.

Η δημοσίευση λογαριασμών – συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών βιωσιμότητας – φέρνει ιδιοκτησία και υπευθυνότητα σε ολόκληρη την ατζέντα μετά το 2015. Η βιωσιμότητα ενθαρρύνει τις κοινωνίες να μετρούν περισσότερα από τα χρήματα — και να λαμβάνουν υπόψη την αξία όλων των άλλων φυσικών και κοινωνικών πόρων που φέρνουν παρατεταμένη ευημερία και ευημερία.

Η λογοδοσία λειτουργεί καλύτερα σε ένα περιβάλλον συμμετοχικής διακυβέρνησης. Η Διακήρυξη της Χιλιετίας ανακήρυξε την ελευθερία μία από τις έξι θεμελιώδεις αξίες και ανέφερε ότι διασφαλίζεται καλύτερα μέσω της συμμετοχικής διακυβέρνησης.

Ένας στόχος που θα ήταν χρήσιμος είναι να μειωθεί η έκταση της δωροδοκίας και της διαφθοράς στην κοινωνία. Υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με το πόσο αξιόπιστα μετράται αυτό – αλλά πολλοί δείκτες είναι ανακριβείς και αυτό θα πρέπει απλώς να οδηγήσει σε διπλασιασμό των προσπαθειών για τη βελτίωση της κατανόησης του πόσο διάχυτο μπορεί να είναι αυτό. Όταν βρεθούν αποδεικτικά στοιχεία για δωροδοκία ή διαφθορά, που αφορούν δημόσιους λειτουργούς ή ιδιώτες, θα πρέπει να λογοδοτήσουν. Μηδενική ανοχή.

Schreibe einen Kommentar