Μελέτη ΚΟΚ: Trafficking in Human Beings 2.0

22
Μελέτη ΚΟΚ: Trafficking in Human Beings 2.0

Η μελέτη Trafficking in Human Beings 2.0 – Digitalisation of Human Beings in Germany: Developments and Courses of Action από το μέλος μας, το Γερμανικό Δίκτυο ΜΚΟ κατά της Εμπορίας Ανθρώπων – ΚΟΚ τονίζει τον αυξανόμενο ρόλο των τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφοριών στην εμπορία ανθρώπων. Αυτό θέτει μείζονες προκλήσεις για την επιβολή του νόμου και για την προστασία και υποστήριξη των θυμάτων εμπορίας.

Προκλήσεις της εμπορίας ανθρώπων που βασίζεται στην τεχνολογία

Οι δράστες χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο τις τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφοριών για να στρατολογούν, να ελέγχουν αλλά και να απειλούν τα θύματα εμπορίας ανθρώπων, διευρύνοντας έτσι το πεδίο δράσης τους και συμπληρώνοντας προηγούμενες μεθόδους εμπορίας ανθρώπων. Με τη βοήθεια ψηφιακών μέσων, όπως υπηρεσίες messenger ή εφαρμογές παρακολούθησης, μπορούν επίσης να παρακολουθούν εξ αποστάσεως τα θύματα εμπορίας και να ασκούν πίεση πάνω τους. Η πολιτική, η επιβολή του νόμου και το σύστημα υποστήριξης βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανταπόκρισης σε αυτές τις προκλήσεις.

«Για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και σε αυτές τις εξελίξεις στη συμβουλευτική, και για να διασφαλίσουμε την πρόληψη και την προστασία των θυμάτων για όσους επηρεάζονται, πρέπει να υπάρξει επαγγελματισμός στον τομέα της ασφάλειας πληροφορικής καθώς και στους τεχνικούς και ανθρώπινους πόρους», εξηγεί η Margarete Muresan. , μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΚΟΚ και επικεφαλής του εξειδικευμένου συμβουλευτικού κέντρου IN VIA Berlin-Brandenburg. «Η συνειδητοποίηση της ψηφιακής βίας και οι τεχνολογικές δεξιότητες πρέπει να δημιουργηθούν και να επεκταθούν προκειμένου να διασφαλιστεί η ψηφιακή διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων και η ασφάλεια πληροφορικής για τις διαδικασίες διερεύνησης και η προστασία έναντι της βίας για όσους επηρεάζονται», προσθέτει η Sophia Wirsching, εκτελεστική διευθύντρια της KOK.

Συσσωρευμένη ζήτηση για τεχνικές και ψηφιακές δεξιότητες

Υπάρχει ανάγκη για πολιτικές και πρακτικές προσαρμογές για να καλυφθούν τα κενά προστασίας για τα άτομα που πλήττονται από την εμπορία ανθρώπων που βασίζεται στην τεχνολογία. Η μελέτη παρουσιάζει πιθανές λύσεις και συγκεκριμένες συστάσεις για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, την επιβολή του νόμου και τα εξειδικευμένα συμβουλευτικά κέντρα.

Το Γερμανικό Δίκτυο ΜΚΟ κατά της Εμπορίας Ανθρώπων – ΚΟΚ περιλαμβάνει 43 εξειδικευμένα συμβουλευτικά κέντρα και οργανώσεις που υποστηρίζουν τα θύματα εμπορίας και τις μετανάστριες που πλήττονται από βία.

Schreibe einen Kommentar