ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώματα ζητούν από το ΕΚ απάντηση στο «Qatargate»

23
ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώματα ζητούν από το ΕΚ απάντηση στο «Qatargate»

Τα μέλη του HRDN, συμπεριλαμβανομένης της La Strada International, εξέφρασαν και πάλι ανησυχίες σχετικά με προτάσεις για πάγωμα όλων των δραστηριοτήτων της Υποεπιτροπής DROI του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για να σταματήσουν όλα τα επείγοντα ψηφίσματα για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες στον απόηχο του σκανδάλου διαφθοράς «Qatargate». Δείτε τη σημερινή επιστολή προς την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα εδώ

Ενώ τα μέλη του HRDN καλωσορίζουν τα μέτρα για την ενίσχυση της διαφάνειας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δίκτυο πιστεύει ότι η συρρίκνωση της διάρκειας των επειγόντων ψηφισμάτων δεν εξυπηρετεί αυτόν τον στόχο και κινδυνεύει να προκαλέσει περισσότερο κακό παρά καλό.

Τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι συχνά η μόνη δημόσια έκφραση ανησυχίας από ένα θεσμικό όργανο της ΕΕ για μια συγκεκριμένη κατάσταση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο σημαντικό το ότι υπάρχει αρκετός χώρος για να δοθεί μια ολοκληρωμένη επισκόπηση της κατάστασης, να εξεταστεί ενδελεχώς η δράση εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ προς αυτήν και να διατυπωθούν σχετικές συστάσεις πολιτικής. Επιπλέον, ανησυχούμε για τον προτεινόμενο κατάλογο μέτρων κατά της διαφθοράς που ξεχωρίζει μόνο το έργο του Κοινοβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και δίνει μεγάλη έμφαση στην ακεραιότητα των ΜΚΟ, υπονομεύοντας ενδεχομένως τη σημασία του ρόλου που διαδραματίζουν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στη συμβολή στην πολιτική της ΕΕ κατασκευή.

Schreibe einen Kommentar