Ξεκίνησε η εκστρατεία της ΕΕ για τα δικαιώματα των θυμάτων «Κράτα τα μάτια σου ανοιχτά».

21
Ξεκίνησε η εκστρατεία της ΕΕ για τα δικαιώματα των θυμάτων «Κράτα τα μάτια σου ανοιχτά».

ο Εκστρατεία της ΕΕ για τα δικαιώματα των θυμάτων ‚έχε τα μάτια σου ανοιχτά‘ μόλις κυκλοφόρησε σε 10 κράτη μέλη της ΕΕ. Οι χώρες περιλαμβάνουν το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, την Ουγγαρία, τη Λετονία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα θύματα πέντε τύπων εγκλημάτων – βία με βάση το φύλο, έγκλημα μίσους κατά των LGBTIQ, ξενοφοβικό έγκλημα μίσους, βία κατά των παιδιών και βία κατά ατόμου. Βλέπω ιστοσελίδα της καμπάνιας.

Η La Strada International υποστηρίζει την εκστρατεία και ελπίζει ότι η Εκστρατεία θα προσφέρει ένα ασφαλές περιβάλλον για τα θύματα να καταγγέλλουν εγκλήματα. Πολλές χώρες της ΕΕ εξακολουθούν να μην διαθέτουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς καταγγελίας και ασφαλούς αναφοράς, λόγω των οποίων τα θύματα μπορεί να αντιμετωπίσουν απώλεια εργασίας ή στέγασης, καθώς και απέλαση ή κράτηση όταν καταγγέλλουν εγκλήματα.

Η εκστρατεία της ΕΕ για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα δικαιώματα των θυμάτων και την προώθηση της ειδικής υποστήριξης και προστασίας των θυμάτων εγκληματικών πράξεων, προβλέφθηκε στη στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα των θυμάτων 2020-2025, η οποία περιγράφει τις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν σε επίπεδο ΕΕ, εθνικό και επίπεδο κοινωνίας των πολιτών. Η Στρατηγική παρουσιάζει πέντε βασικές προτεραιότητες: (i) αποτελεσματική επικοινωνία με τα θύματα και ένα ασφαλές περιβάλλον για τα θύματα να καταγγέλλουν εγκλήματα. (ii) βελτίωση της υποστήριξης και της προστασίας των πιο ευάλωτων θυμάτων· (iii) διευκόλυνση της πρόσβασης των θυμάτων σε αποζημίωση· (iv) ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ όλων των σχετικών παραγόντων· και τέλος (v) ενίσχυση της διεθνούς διάστασης των δικαιωμάτων των θυμάτων.

Schreibe einen Kommentar