Οι εισηγητές των Ηνωμένων Εθνών ζητούν συμβολή για τις επερχόμενες θεματικές εκθέσεις

18
Οι εισηγητές των Ηνωμένων Εθνών ζητούν συμβολή για τις επερχόμενες θεματικές εκθέσεις

Η επόμενη θεματική έκθεση του Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για τη δουλεία, Ο κ. Tomoya Obokata θα επικεντρωθεί στην έλλειψη στέγης ως αιτία και συνέπεια των σύγχρονων μορφών δουλείας. Βλέπω κλήση για την εισαγωγή, η οποία παραθέτει τις βασικές ερωτήσεις για τις οποίες ζητείται η εισαγωγή. Ο κ. Tomoya Obokata θα εξετάσει τις εμπειρίες των ίδιων των αστέγων και θα αναζητήσει πληροφορίες από πολλούς επιπλέον ενδιαφερόμενους και πηγές. Βασικά ερωτήματα που σχετίζονται με τις κύριες αιτίες/οδηγούς της έλλειψης στέγης σε εθνικό επίπεδο και στοιχεία για άτομα που βιώνουν έλλειψη στέγης, εκμετάλλευσης σε σύγχρονες μορφές δουλείας, όπως η καταναγκαστική εργασία, οι χειρότερες μορφές παιδικής εργασίας και η σεξουαλική εκμετάλλευση.

ο Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για την εμπορία ανθρώπων, ιδιαίτερα γυναίκες και παιδιά, η κα Siobhan Mullally θα αφιερώσει την επόμενη έκθεσή της στην πρόσβαση στη διεθνή προστασία των θυμάτων εμπορίας προσώπων ή ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο εμπορίας. Δείτε και αυτήν κλήση για εισαγωγή. Στόχος της είναι να αναλύσει εννοιολογικά και διαδικαστικά ζητήματα σχετικά με την πρόσβαση στη διεθνή προστασία, καθώς και την εμπορία ανθρώπων για όλους τους σκοπούς της εκμετάλλευσης ως μορφή δίωξης.

Θα επανεξετάσει επίσης τις προκλήσεις και τα κενά στον εντοπισμό των θυμάτων εμπορίας μεταξύ προσφύγων, αιτούντων άσυλο και απάτριδων, καθώς και τις ευπάθειες στην εμπορία ανθρώπων που φεύγουν για να αναζητήσουν ασφάλεια. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη διάσταση του φύλου, καθώς και στις συγκεκριμένες προκλήσεις πρόσβασης σε διεθνή προστασία για θύματα από ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητες, μειονότητες, αυτόχθονες πληθυσμούς, απάτριδες ή θύματα άτομα με αναπηρία. Ο Mullally θα αναλύσει επίσης καλές πρακτικές σε εθνικό επίπεδο και θα προσφέρει ένα σύνολο συστάσεων για την υποστήριξη της πρόσβασης σε διεθνή προστασία στα θύματα εμπορίας ανθρώπων και σε άτομα που κινδυνεύουν από εμπορία ανθρώπων.

Η έκθεση του UNSR για τη δουλεία θα υποβληθεί στην 54η Σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η έκθεση του Mullaly θα υποβληθεί νωρίτερα, στην 53η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τον Ιούνιο του 2023.

Schreibe einen Kommentar