Πώς να χρηματοδοτήσετε την εταιρική εκπαίδευση στο Digital Marketing με διεπαγγελματικά κεφάλαια

31
Πώς να χρηματοδοτήσετε την εταιρική εκπαίδευση στο Digital Marketing με διεπαγγελματικά κεφάλαια

Κάθε εταιρεία, από τη μικρότερη έως τη μεγαλύτερη, αποτελείται από ανθρώπους, την αληθινή καρδιά κάθε επιχείρησης. Και οι εργαζόμενοι, με τις δεξιότητές τους, είναι ο μεγαλύτερος πόρος για επένδυση εξασφάλιση συνεχούς ανάπτυξης και επιτυχίας.

Με την εξ αποστάσεως εργασία σε άνοδο και την τεχνολογία σε αιώνια εξέλιξη, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι μια ομάδα εργασίας – και όχι μόνο εάν η βασική δραστηριότητα της εταιρείας είναι στην ψηφιακή αγορά – εκπαιδεύεται με τον σωστό τρόπο και διαθέτει ψηφιακές δεξιότητες αιτήσεων.

Διεπαγγελματικά Ταμεία: πώς να εγγυηθεί τη συνεχή εκπαίδευση στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ στις εταιρείες

Αν και σήμερα είναι απαραίτητο να προσαρμοστούν οι δεξιότητες της εταιρείας στη συνεχή εξέλιξη του ψηφιακού τομέα, πολλοί εργοδότες, ειδικά σε αυτό το τρέχον κλίμα αβεβαιότητας και κρίσης, θεωρούν ότι είναι δαπανηρή και δαπανηρή η παρέμβαση για τη βελτίωση της ψηφιακής ανάπτυξης των ομάδων.

Για αυτό έχουν διατεθεί i Διεπαγγελματικά Ταμεία, που σήμερα αντιπροσωπεύουν ένα από τα κύρια εργαλεία χρηματοδότησης για την εταιρική κατάρτιση στην Ιταλία, και κυρίως για Εκπαίδευση Digital Marketing.

Επένδυση στο περιουσιακό στοιχείο του συνεχής εκπαίδευση είναι απαραίτητο τόσο να αντιμετωπίζουμε περιόδους κρίσης, όπως αυτή που βιώνουμε, όσο και να εξελισσόμαστε ως πραγματικότητα και να ξεχωρίζουμε. Και η χρηματοδότηση για την κατάρτιση είναι μια απαραίτητη ευκαιρία για τις εταιρείες που το θέλουν επανεκπαιδεύστε το προσωπικό σας χωρίς κόστος.


Τι είναι τα Διεπαγγελματικά Ταμεία;

Τα Διεπαγγελματικά Ταμεία, που δημιουργήθηκαν το 2000, είναι συλλόγους που ιδρύονται και προωθούνται από τις κύριες εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις. Τι παρέχουν αυτά τα κεφάλαια; Χρηματοδοτούν δραστηριότητες κατάρτισης προσαρμοσμένες στις ανάγκες των εργαζομένων που απασχολούνται και στο πλαίσιο της αγοράς των εταιρειών.

Ο μηχανισμός που βασίζεται στα Διεπαγγελματικά Ταμεία ξεκινά από την υπόθεση ότι κάθε εταιρεία καταβάλλει υποχρεωτική εισφορά στο INPS, το „υποχρεωτική εισφορά για ακούσια ανεργία” που ισοδυναμεί με το 0,30% του μισθού κάθε εργαζομένου. Η ένταξη στα Διεπαγγελματικά Ταμεία επιτρέπει στις εταιρείες να χρησιμοποιήσουν αυτήν ακριβώς τη συνεισφορά και να τη διαθέσουν στην εκπαίδευση των εργαζομένων, και συνεπώς στην επαγγελματική τους ανάπτυξη.


Πώς να χρησιμοποιήσετε τα Διεπαγγελματικά Ταμεία

Μάλιστα, οι ιταλικές εταιρείες μπορούν να ενταχθούν ελεύθερα στα ταμεία και χωρίς επιπλέον κόστος η συμμετοχή είναι δωρεάν, και μπορούν να το κάνουν ανά πάσα στιγμή. Δεν είναι δεσμευτική ενέργεια δεδομένου ότι είναι δυνατή η αποποίηση ιδιότητας μέλους ή η αλλαγή κεφαλαίων, ακόμη και με τη μεταφορά των ποσών που έχουν παρακρατηθεί και δεν δαπανώνται στο ταμείο προέλευσης.


Πώς μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στα Ταμεία;

Η συμμετοχή σε ένα ταμείο είναι δυνατή μέσω του επικοινωνία με το INPS. Ο εργοδότης θα ξεκινήσει τη διαδικασία ένταξης στο ταμείο εισάγοντας τον κωδικό αναφοράς και για να το κάνει θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το Έντυπο καταγγελίας συνεισφοράς μέσω της ροής Uniemes. Μπορούν να ενταχθούν στα Διεπαγγελματικά Ταμεία όλες οι εταιρείες, οποιουδήποτε κλάδου, που έχουν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο.

Τα Διεπαγγελματικά Ταμεία προορίζονται για εταιρικά, κλαδικά και εδαφικά σχέδια κατάρτισης, τα οποία σχεδιάζουν μεμονωμένες ή συνδεδεμένες εταιρείες για το εργατικό τους δυναμικό. Μπορούν επίσης να χρηματοδοτήσουν μεμονωμένα σχέδια κατάρτισης, προπαρασκευαστικές δραστηριότητες ή δραστηριότητες που συνδέονται με πρωτοβουλίες κατάρτισης.

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα Ταμεία, θα πρέπει να το κάνετε να δημιουργήσει και να παρουσιάσει ένα σχέδιο εκπαίδευσης στην οποία θα συμμετάσχετε στην ομάδα, η οποία θα συμμετάσχει σε μια ολόκληρη σειρά μαθημάτων που προβλέπουν την πιστοποίηση και την επανεκπαίδευση των δεξιοτήτων των εργαζομένων, πάντα σύμφωνα με τις στρατηγικές της εταιρείας.

Αυτά τα εργαλεία εγγυώνται την πρόσβαση στην εκπαίδευση, μέσω της μείωσης ή ακόμη και της εξάλειψης του κόστους της εταιρείας, υποστηρίζουν την απόκτηση δεξιοτήτων των εργαζομένων και προάγουν την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των εταιρειών.

Ακολουθεί η λίστα με τα 19 Διεπαγγελματικά Ταμεία που λειτουργούν μέχρι σήμερα:


Εταιρική εκπαίδευση με το Ninja Academy

ο Εκπαίδευση Ninja Academy είναι χρηματοδοτήσιμο με όλους τα κύρια Διεπαγγελματικά Ταμείαενώ η συνδρομή στο Πλατφόρμα εκμάθησης Ninja για επιχειρήσειςνα χρησιμοποιήσετε ολόκληρο τον Εκπαιδευτικό Κατάλογο Ninja Academy και, επιπλέον, να έχετε μια πλατφόρμα για ανάλυση και παρακολούθηση της απόδοσης – μπορεί να χρηματοδοτηθεί με Fondimpresa.

Με τους συμβούλους μας, βοηθάμε τους διευθυντές και τους διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού να συνοδεύουν τις ομάδες τους σε μια εκπαιδευτική διαδρομή που στοχεύει στην αύξηση των δεξιοτήτων και της ψηφιακής νοοτροπίας των εργαζομένων και των συνεργατών.

Χάρη στη συνεργασία με ειδικούς του κλάδου, Το Ninja Academy είναι έτοιμο να σας υποστηρίξει στη διαδικασία πρόσβασης σε Διεπαγγελματικά Ταμεία και χρηματοδοτούμενη εκπαίδευση.

Η ομάδα μας είναι στη διάθεσή σας για να σας δώσει τις σωστές συμβουλές για να αναπτύξετε τις ψηφιακές δεξιότητες της εταιρείας σας αποκτώντας πρόσβαση στην εκπαίδευση Διεπαγγελματικών Ταμείων για Ψηφιακό Μάρκετινγκ.

Schreibe einen Kommentar